#Kỹ năng thuyết trình | Vietcetera

#Kỹ năng thuyết trình

7 Cách giúp giảm căng thẳng khi nói trước đám đông

7 Cách giúp giảm căng thẳng khi nói trước đám đông

Hầu hết các tip giảm căng thẳng khi nói trước đám đông bạn thường được nghe, như cố gắng giữ bình tĩnh hay tập luyện thật nhiều ở nhà, trong thực tế đều ít khi có hiệu quả. Bài viết này sẽ đưa ra những lời khuyên thiết thực hơn, cùng những chỉ dẫn cụ thể để bạn vượt qua nỗi sợ khi thuyết trình.