#Lối sống | Vietcetera
Billboard banner

#Lối sống

3 Đặc điểm nhận biết bạn đang theo đuổi lối sống #BFB - Built for Brilliance

Xu Hướng Cuộc Sống

3 Đặc điểm nhận biết bạn đang theo đuổi lối sống #BFB - Built for Brilliance

Nếu minimalism là lối sống dành cho những người yêu tối giản, YOLO là tuyên ngôn của ước muốn sống trọn trong mọi lựa chọn và bất chấp tất cả tận hưởng cuộc sống tối đa, thì #BFB - Built for Brilliance là lối sống chỉ dành cho giới tinh hoa, những ai nắm rõ và chơi bàn cờ cuộc sống một cách đầy tinh tế và thông thái.

Lê Lang
Lê Lang

22 Thg 12