#Tình yêu | Vietcetera
Billboard banner

#Tình yêu

Cởi Mở: Tôi là "vers"!

LGBT+

Cởi Mở: Tôi là "vers"!

Tôi chọn định nghĩa bản thân là vers, vì tôi muốn trải nghiệm ở cả hai vị trí top và bot. Nhưng những cuộc tình của tôi lại thưa thớt từ đấy. Chuyện là...
Việt Vân
Việt Vân

26 Thg 11