Tại sao nhiều người lại có thái độ phó mặc cho số phận? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Tại sao nhiều người lại có thái độ phó mặc cho số phận?

Tại sao nhiều người lại có thái độ phó mặc cho số phận?

Bất lực tập nhiễm (Learned Helplessness) lý giải về suy nghĩ buông xuôi thường gặp.

Nguồn: Marcos Mesa Sam Wordley/Shutterstock

Yêu thích