Trang cá nhân của Hoàng Thị Kim Dung tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Hoàng Thị Kim Dung
Contributor

Hoàng Thị Kim Dung

Associate - Chuyên viên tư vấn đầu tư tại Genesia Ventures Việt Nam

Genesia Ventures là một quỹ đầu tư có trụ sở tại Nhật Bản, tập trung vào góp vốn cho các startup công nghệ tại Nhật Bản và Đông Nam Á trong giai đoạn đầu phát triển. Hiện tổng các tài sản và số vốn quỹ đang quản lý nằm ở mức 100 triệu USD. Genesia đã tích cực đầu tư vào khoảng 80 startup toàn cầu và tại Việt Nam đã góp vốn cho các doanh nghiệp Homedy, Luxstay, Kamereo, Manabie, eDoctor và BuyMed.