Trang cá nhân của Sam tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Sam
Writer

Sam

Nguyễn Thị Nguyệt Nga (bút danh Sam) - Brand Manager; Writer

Một số công việc, dự án nổi bật:
- 2017-2020: CEO Công ty cổ phần Văn hóa Truyền thông Sống
- 2021: Brand Manager của Vibooks, Wavebooks
- Tham gia viết chung và biên soạn hơn hàng chục cuốn sách, trong đó có:...