Trang cá nhân của TS. Đặng Hoàng Giang tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
TS. Đặng Hoàng Giang
Expert

TS. Đặng Hoàng Giang

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang là chuyên gia phát triển, nhà hoạt động xã hội và tác giả chính luận.

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang là chuyên gia phát triển, nhà hoạt động xã hội và tác giả chính luận. Các hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách của ông nhằm n&ac...