Vì sao mùa Tết lại là nỗi sợ của người mới đi làm? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Vì sao mùa Tết lại là nỗi sợ của người mới đi làm?

Mới đi làm chưa được bao lâu thì Tết đến. Bao nhiêu thứ phải lo khiến ngày Tết biến thành nỗi sợ. Vượt qua nỗi sợ này bằng cách nào đây?