Xem Video Một người ăn, 3 người cay | Gặp Nhau Giữa Tuần EP01 - Best Cut - tlinh, Tigrebia, GDUCKY | Vietcetera
Billboard banner
Một người ăn, 3 người cay | Gặp Nhau Giữa Tuần EP01 - Best Cut - tlinh, Tigrebia, GDUCKY

Một người ăn, 3 người cay | Gặp Nhau Giữa Tuần EP01 - Best Cut - tlinh, Tigrebia, GDUCKY

03:312059 lượt xem
Đã sao chép
Ước nguyện tham gia “Không Cay Không Về” của G-Ducky đã được ekip chương trình thỏa mãn. Mọi thứ đều khá ổn, nhưng có vẻ tlinh thì không 🤣

Comment 🤧để cho tlinh xin t-giấy!
----

Follow RadioOnTV:
• YouTube: @radioontv
• TikTok: / https://www.tiktok.com/@radioon.tv
• Facebook:  / https://www.facebook.com/RadioOnTV24
• Instagram:  / https://www.instagram.com/radioon.tv

Media partner: BeatVN
Venue Sponsor: The SentryP

#SpaceSpeakersGroup #Vietcetera