Xem Video EdTech đang là xu thế giáo dục và kinh tế - Christopher Malone, Managing Partner, Panl | VI S4#2 | Vietcetera
Billboard banner
EdTech đang là xu thế giáo dục và kinh tế - Christopher Malone, Managing Partner, Panl | VI S4#2

EdTech đang là xu thế giáo dục và kinh tế - Christopher Malone, Managing Partner, Panl | VI S4#2

32:2113.1 N lượt xem
Đã sao chép
Subscribe to Vietnam Innovators channel: https://www.youtube.com/@vietnaminnovators

Vietnam Innovators Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWrhnsc6CvcosEZ5eC29w_Eo6bhJ-ZOnR

[English description below]

Trong tập Vietnam Innovators này, host Hảo Trần sẽ cùng trò chuyện với khách mời Christopher Malone - Managing Director tại Panl, một công ty cố vấn chiến lược cho các doanh nghiệp thị trường Đông Nam Á.

Tại cuộc trò chuyện, Christopher đưa đến những quan sát và góc nhìn của ông về nền kinh tế Việt hiện nay, những thách thức cũng như những xu hướng mà thị trường cần nắm bắt để tận dụng sức bật và tiếp tục tăng trưởng.

---

In this episode of Vietnam Innovators, we welcome Christopher Malone to the studio. Christopher is the Managing Director at Panl, a strategic advisory firm focusing on projects in Southeast Asia that have high social impact.

Christopher shares with host Hao Tran his observations and perspectives on the local economic landscape, as well as the challenges and trends impacting Vietnam’s growth.

Donate:

● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera
● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

-------------------------------
Nghe bản audio/ Listen to this Podcast on:
► Spotify: https://bit.ly/VI-Eng-Series-Spotify
► Apple Podcast: https://bit.ly/VI-Eng-Series-AP

--------------------------------
Tải app Vietcetera/ Download Vietcetera Application:
► iOS: https://share.vietcetera.com/Appstore
► Android: https://share.vietcetera.com/GooglePlay

---

You can follow our co-hosts on social media:

Hao Tran
Instagram: https://www.instagram.com/haontran/
Facebook: https://www.facebook.com/haontran/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/haontran/

Miro Nguyen
Facebook: https://www.facebook.com/Miro.NguyenHuu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-cuong-nguyen-huu-miro-24844583/

---------------------------------
Về Vietcetera/ About Vietcetera: https://www.youtube.com/c/vietcetera/...

- Facebook: https://www.facebook.com/vietcetera
- Instagram: https://www.instagram.com/vietcetera/
- Linkedin:
- VN: https://www.linkedin.com/showcase/vie...
- EN: https://www.linkedin.com/company/viet...
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@vietceteraadvice
- Twitter: https://twitter.com/vietcetera
Email: team@vietcetera.com

© Bản quyền thuộc về Vietcetera
© Copyright by Vietcetera Channel ☞ Do not Reup