4 Lầm tưởng của người Việt về chuyện học luật | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

4 Lầm tưởng của người Việt về chuyện học luật

4 Lầm tưởng của người Việt về chuyện học luật

Phải nói nhiều và học thuộc lòng giỏi mới nên học luật? Trên thực tế, ngành luật đòi hỏi nhiều hơn chỉ học vẹt và cái miệng "bô" đấy

4 Lầm tưởng của người Việt về chuyện học luật

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích