fbview Chuyên mục Kinh Doanh | Vietcetera
Marriott sweat deals banner
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin
Tổng Giám đốc TymeGlobal Việt Nam Chris Bennett: Bức tranh ngân hàng thế hệ mới

Tổng Giám đốc TymeGlobal Việt Nam Chris Bennett: Bức tranh ngân hàng thế hệ mới

Trò chuyện với Chris Bennett về quá trình xây dựng một ngân hàng số đa quốc gia và tầm quan trọng của việc thu hút nhiều người tham gia phát triển kinh tế.