Chuyên mục Kinh Doanh | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Kinh Doanh


Tương lai giáo dục trực tuyến Việt Nam: Làm sao để phát triển bền vững?

Bức tranh EdTech tại Việt Nam còn rất nhiều cơ hội dành cho các mô hình EdTech hướng đến người dùng cuối là học sinh.Giải mã vì sao học sinh Việt Nam chưa mặn mà với học online?

Khoảng 80-90% học viên tại Việt Nam đã tiếp cận hình thức học online trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, vì tình huống ép buộc, giáo viên và học sinh đã phải chuyển lên online mà không có sự chuẩn bị, không có công cụ phù hợp, nên họ cũng không “mặn mà" ở lại khi mọi thứ quay trở lại bình thường.