Các kiểu cầu toàn thường gặp: Bạn theo đuổi sự hoàn hảo nào? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Các kiểu cầu toàn thường gặp: Bạn theo đuổi sự hoàn hảo nào?

Không chỉ đơn thuần là sự cầu toàn, một tính cách perfectionist còn có thể được chia ra thành nhiều loại nữa đấy! Bạn thuộc loại cầu toàn nào sau đây?

Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera.

Tóm tắt

list style type

Một người không chỉ cầu toàn với bản thân mà còn cầu toàn với người khác và vì người khác.

list style type

Cầu toàn có thể tự nhiên sinh ra nhưng sẽ không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển sang phiên bản lành mạnh hơn.

list style type

Trạng thái dung hoà của cầu toàn là khi bạn đảm bảo được kết quả nhưng không ép mình quá sức.

Editor's Pick