Đội ngũ Pizza 4P's trước thềm IPO năm 2020 | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Đội ngũ Pizza 4P's trước thềm IPO năm 2020

Đội ngũ Pizza 4P's trước thềm IPO năm 2020

Nhà sáng lập chuỗi nhà hàng Pizza 4P's Yosuke Masuko chia sẻ về hành trình xây dựng thương hiệu triệu đô từ sở thích làm pizza.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích