Ngành quảng cáo sáng tạo: Làm sao để dấn thân mà không vỡ mộng? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Ngành quảng cáo sáng tạo: Làm sao để dấn thân mà không vỡ mộng?

Ảnh hưởng to lớn và vẻ ngoài hào nhoáng của ngành sáng tạo chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thực tế bên dưới là gì? Chia sẻ của người làm sáng tạo như sau.