fbview #Blogger Việt | Vietcetera
Marriott sweat deals banner
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin

#Blogger Việt


Đại diện của thế hệ trẻ Việt định nghĩa "Wellness" như thế nào?
Đại diện của thế hệ trẻ Việt định nghĩa "Wellness" như thế nào?

Cùng chúng tôi gặp mặt 3 gương mặt mà chúng tôi tin rằng đã tìm được cách định nghĩa “wellness" cho riêng mình. Họ sẽ chia sẻ cho chúng ta cách mà họ giữ gìn sức khỏe thể chất và tinh thần, cũng như cách mà wellness ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống và công việc của họ.