#Xu hướng ẩm thực | Vietcetera

#Xu hướng ẩm thực

5 Xu hướng đồ uống hậu 2020

5 Xu hướng đồ uống hậu 2020

“Biến đổi khí hậu” và “COVID-19” là 2 từ khoá của năm 2020. Những biến đổi lớn này có tác động thế nào tới ngành công nghiệp đồ uống tại Việt Nam và trên toàn thế giới?