Trang cá nhân của iSEE tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
iSEE
Brand

iSEE

Viện iSEE là một tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của các cộng đồng như người dân tộc  thiểu số, người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT).

Viện iSEE là một tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam được thành lập từ năm 2007, tập trung vào những nghiên cứu mang tính tiên phong trong các vấn đề về người dân tộc thiểu số, người đồng  tính, song tính và chuyển giới (LGBT). Từ góc nhìn nhân học, xã hội học, các tri thức về định  kiến tộc người và thiểu số tính dục được soi vào các diễn ngôn truyền thống và khuôn mẫu trong các nhóm cộng đồng ít hiện diện, hoặc hiện diện như một thể thống nhất. Các hoạt động của Viện iSEE xoay quanh kết nối giữa cộng đồng, nhà nước và xã hội, kiến tạo không gian thảo luận cho các tiến trình xây dựng chính sách, cải tạo diễn ngôn định kiến và mở rộng tri thức của  công chúng.

Viện iSEE đồng hành cùng các cộng đồng thông qua những chiến dịch xã hội, hoạt động xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức, đặc biệt là giới trẻ. Viện iSEE được biết đến nhiều qua các tiến trình vận động quyền của người LGBT trong Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Chuyển đổi giới tính, cũng như các phản biện truyền thông liên quan đến người dân tộc thiểu số, đa dạng văn hóa.