Trang cá nhân của iSEE tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
iSEE
Brand

iSEE

Viện iSEE là một tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của các cộng đồng như người dân tộc  thiểu số, người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT).

Viện iSEE là một tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam được thành lập từ năm 2007, tập trung vào những nghiên cứu mang tính tiên phong trong các vấn đề về người dân tộc thiểu số, người đồng  tính, song tính và chuyển giới...