Trang cá nhân của Julie Gurner tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Julie Gurner
Expert

Julie Gurner

Julie Gurner là tiến sĩ tâm lý, chuyên gia khai vấn cấp cao cho nhiều doanh nghiệp, và là nhà trị liệu tâm lý.

Julie Gurner là chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm khai vấn (executive performance coaching) cho nhiều doanh nghiệp ở lĩnh vực tài chính và công nghệ trên thế giới. Hiện cô đang là cố vấn cho một công ty đầu tư York IE và là host của một podcast về kinh doanh tên là “The Rentless”. Ngoài ra, Julie Gurner còn thường xuyên chia sẻ và đưa ra lời khuyên về sức khoẻ tinh thần, những vấn đề giữa người với người trong cuộc sống hằng ngày dưới góc nhìn của một nhà trị liệu tinh thần.

Để tìm hiểu thêm về tác giả, tham khảo:

Website: http://www.drgurner.com/consulting/
Linkdedin: https://www.linkedin.com/in/dr-julie-gurner
Quora: https://www.quora.com/profile/Julie-Gurner