Trang cá nhân của Julie Gurner tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Julie Gurner
Expert

Julie Gurner

website

Julie Gurner là tiến sĩ tâm lý, chuyên gia khai vấn cấp cao cho nhiều doanh nghiệp, và là nhà trị liệu tâm lý.

Julie Gurner là chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm khai vấn (executive performance coaching) cho nhiều doanh nghiệp ở lĩnh vực tài chính và công nghệ trên thế giới. Hiện cô đang là cố vấn cho một công ty đầu tư York IE v&ag...