Trang cá nhân của Nate & Kaley Klemp tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Nate & Kaley Klemp
Expert

Nate & Kaley Klemp

website

Nate là một nhà văn, nhà triết học và doanh nhân. Kaley là một trong những chuyên gia hàng đầu về phát triển hoạt động nhóm và phát triển lãnh đạo.

Nate là một nhà văn, nhà triết học và doanh nhân. Cùng với Eric Langshur, anh là đồng tác giả của cuốn sách Bán chạy nhất New York Times Start Here: Master the Lifelong of Wellbeing và là nhà báo chuy...