Trang cá nhân của Techie Story tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Techie Story
Contributor

Techie Story

Được phát triển bởi 3 bạn nữ dù không có nền tảng học thuật trong ngành IT nhưng đã phải lòng và gắn bó với lĩnh vực này, Techie Story mang đến những câu chuyện đời, chuyện nghề chưa kể của những người làm trong ngành công nghệ thông tin.

Kết nối với Techie Story tại:
Website: https://techiestory.co/
Fanpage: https://www.facebook.com/techiestory