Trang cá nhân của Nguyễn Trương Quý tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Nguyễn Trương Quý
Expert

Nguyễn Trương Quý

Nguyễn Trương Quý, tốt nghiệp ĐH Kiến trúc HN, cao học truyền thông ĐH Stirling, hiện viết văn, nghiên cứu văn hóa đô thị, vẽ tranh.