fbview Trang cá nhân của Vũ Hoàng Long (Người Kể Chuyện) tại Vietcetera | Vietcetera
Cast Camp 2021
Vũ Hoàng Long (Người Kể Chuyện)

Contributor

Vũ Hoàng Long (Người Kể Chuyện)

Vũ Hoàng Long (Người Kể Chuyện) học tập và làm việc trong lĩnh vực Nghiên cứu Truyền thông và Văn hoá.

Sinh năm 1998 (sau Đổi Mới hơn 1 thập kỷ) trong một gia đình trung lưu ở Hà Nội, Long lớn lên trong kỷ nguyên Việt Nam trải qua quá trình thị trường hoá và toàn cầu hoá số với những chuyển biến xã hội khổng lồ. Vì l...

Xem thêm
TẤT CẢ BÀI VIẾT