Trang cá nhân của Vũ Hoàng Long (Người Kể Chuyện) tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Vũ Hoàng Long (Người Kể Chuyện)
Contributor

Vũ Hoàng Long (Người Kể Chuyện)

Vũ Hoàng Long hiện là học viên tiến sĩ trong lĩnh vực Nhân văn Liên ngành ở Canada, với luận án tiến sĩ về Năng khiếu và Triết học Giáo dục.

Sinh năm 1998 (sau Đổi Mới hơn 1 thập kỷ) trong một gia đình trung lưu ở Hà Nội, Long lớn lên trong kỷ nguyên Việt Nam trải qua quá trình thị trường hoá và toàn cầu hoá số với những chuyển biến xã hội khổng lồ. Vì lẽ đó, Long quan tâm đến thực hành văn hoá thường nhật của tầng lớp thị dân thành thị trong sự tương tác với những xung lực chính trị-văn hoá-xã hội của thời đại mình. 

Trong quá trình học tập và công tác của mình, Long đã làm việc với những vấn đề nghiên cứu cụ thể như sự hình thành căn tính của nhóm học sinh trường chuyên, sự kiến tạo ký ức văn hoá của thế hệ trải qua thời Bao cấp, và văn hoá internet của người trẻ thành thị. Long đã được xuất bản một số công trình nghiên cứu và sách như:

Digital Nationalism during the COVID-19 Outbreak in Vietnam: Collective Forgetting and Domestic Xenophobia (Southeast Asian Media Studies, 2021).
Học trường chuyên: Những góc nhìn đa chiều (NXB Thanh Niên, 2021).
Nghiên cứu Truyền thông và Văn hoá dưới góc tiếp cận của Lý thuyết cảm giác (Tạp chí Nghiên cứu Văn hoá Việt Nam, 2021).
“Tết xưa” – Sự kiến tạo Ký ức tập thể (Tạp chí Nghiên cứu Văn hoá Việt Nam, 2020).
Mẫu rập khuôn trên truyền thông và tác động của chúng lên học sinh trường chuyên (Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2019).
V.v.

Long nuôi 2 chú ngỗng tên là Thiên Nga và Fifi.