Tóm Lại Là: Đứa con tinh thần cũng cần được khai sinh | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Tóm Lại Là: Đứa con tinh thần cũng cần được khai sinh

Tóm Lại Là: Đứa con tinh thần cũng cần được khai sinh

Với bộ phim Trạng Tí sắp công chiếu. Câu chuyện luật pháp về bản quyền bộ truyện Thần Đồng Đất Việt đang "sốt" trở lại!

Nguồn: Hân Nguyễn cho Vietcetera

Yêu thích