A Working Woman: Ngô Thanh Vân — Người phụ nữ tạo nên kỳ tích cho điện ảnh Việt | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

A Working Woman: Ngô Thanh Vân — Người phụ nữ tạo nên kỳ tích cho điện ảnh Việt

A Working Woman: Ngô Thanh Vân — Người phụ nữ tạo nên kỳ tích cho điện ảnh Việt

Nhắc đến ngành điện ảnh hiện tại của Việt Nam, sẽ là một thiếu sót lớn nếu ta quên nhắc tới Ngô Thanh Vân. Từ giai đoạn cuối những năm 2000, nền điện ảnh Việt

Nguồn: Ngô Thanh Vân.

QUẢNG CÁO
Yêu thích