20 Giờ nhập môn "khoa học dữ liệu" | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

20 Giờ nhập môn "khoa học dữ liệu"

Khoa học dữ liệu làm tôi nghĩ nhiều về cách sử dụng công nghệ để phục vụ chính mình, đặc biệt là trong việc đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Đây là những điều tôi nghiệm ra sau 20 giờ học.

Nguồn: Unsplash

Editor's Pick