fbview Đại Dương Đen | Vietcetera
Prudential Banner
Dự án của tác giả Đặng Hoàng Giang kể lại trải nghiệm của người trầm cảm và người thân của họ.
1 bài viết

Đại Dương Đen

Nỗi sợ vô thức từ một tuổi thơ bất hạnh

Nỗi sợ vô thức từ một tuổi thơ bất hạnh

Trầm cảm không phải là một thứ cảm xúc thất thường của tuổi trẻ, nó có thể xuất hiện từ tuổi thơ và đeo bám cả đời.