How I Manage - Trang 2 | Vietcetera
How I Manage

How I Manage

Series về những bài học dành cho người ở cương vị lãnh đạo.

Linh Thái và những chiến lược thập kỷ

Linh Thái và những chiến lược thập kỷ

Trong vai trò một nhà đầu tư chiến lược, Linh Thái sử dụng kỹ năng và kiến thức tích lũy qua hai thập kỷ để gặt hái hàng loạt thành công. Ngày nay, chị đồng thời là nữ giám khảo duy nhất của chương trình truyền hình khởi nghiệp Shark Tank Việt Nam. Chúng tôi tìm đến Shark Linh Thái để nghe chị chia sẻ những bài học về cuộc sống và lãnh đạo.

26 Thg 04

·

Lãnh Đạo