Người Trong Ngành | Vietcetera
Azerai
Bộ sưu tập Người Trong Ngành
2 bài viết
Người Trong Ngành

Người Trong Ngành: 10 Điều chỉ Khương Vũ hiểu TVC

6 Năm trên thị trường quảng cáo, hơn 200 video, và 10 điều Khương Vũ nhận định về ngành truyền thông Việt Nam.

Người Trong Ngành: 9 Điều về Cannes chỉ Bảo Nguyễn mới biết

Đây là lần đầu Bảo tham dự Liên hoan phim Cannes - nếu không có COVID.