Một tuần "bỏ mọi thứ ra khỏi đầu" đã giúp tôi làm việc hiệu quả hơn thế nào? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Một tuần "bỏ mọi thứ ra khỏi đầu" đã giúp tôi làm việc hiệu quả hơn thế nào?

"Làm cho xong" không dễ như nói trừ khi bạn biết áp dụng những bước trong phương pháp Get Things Done (GTD) sau đây.

Hình ảnh trong bài được thực hiện bởi Thanh Trúc.