Tin vui: Bạn trì hoãn không phải do lười biếng | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Tin vui: Bạn trì hoãn không phải do lười biếng

Tại sao mọi người trì hoãn? Hay thứ gì xảy ra bên trong não bộ khiến con người trì hoãn? Sau đây là lý giải và 3 bước để vượt qua.