#Học online | Vietcetera
Billboard banner

#Học online

Giải mã vì sao học sinh Việt Nam chưa mặn mà với học online?

Xu Hướng Kinh Doanh

Giải mã vì sao học sinh Việt Nam chưa mặn mà với học online?

Khoảng 80-90% học viên tại Việt Nam đã tiếp cận hình thức học online trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, vì tình huống ép buộc, giáo viên và học sinh đã phải chuyển lên online mà không có sự chuẩn bị, không có công cụ phù hợp, nên họ cũng không “mặn mà" ở lại khi mọi thứ quay trở lại bình thường.

Minh Ng
Minh Ng

12 Thg 01

6 Khoá học online về kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp dành cho nhà quản lý và lãnh đạo

Thăng Tiến

6 Khoá học online về kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp dành cho nhà quản lý và lãnh đạo

Với lịch trình dày đặc, làm thế nào để những người quản lý, lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp có thể tiếp tục học hỏi, phát triển kỹ năng lãnh đạo? Và liệu còn khía cạnh nào khác của doanh nghiệp của người lãnh đạo cũng cần phải quan tâm để có thể phát triển bền vững? Sau đây là 6 khoá học online các nhà quản lý và lãnh đạo nên tham gia để sẵn sàng cho thập kỷ mới.

Vietcetera
Vietcetera

05 Thg 06