#Kỹ năng | Vietcetera
Billboard banner

#Kỹ năng

'Nhậu' có phải một loại kỹ năng mềm?

Văn Hoá Đi Làm

'Nhậu' có phải một loại kỹ năng mềm?

‘Nhậu’ có phải là cách quyền năng đến mức ‘biết uống' trở thành một kỹ năng mềm bắt buộc để hòa nhập ở môi trường mới? Và ‘ép uống’ có phải là lối ứng xử phù hợp đúng mực giúp mang lại ‘niềm vui’ như nhiều người vẫn nghĩ?

Kỳ Thơ
Kỳ Thơ

20 Thg 09