fbview #Marketing | Vietcetera
Marriott sweat deals banner
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin

#Marketing

Wayne Besant, CEO của AIA Việt Nam: “Chúng tôi chú trọng kết quả, nhưng đó phải là kết quả của sự chính trực.”
Wayne Besant, CEO của AIA Việt Nam: “Chúng tôi chú trọng kết quả, nhưng đó phải là kết quả của sự chính trực.”

Đôi lúc, thật tốt khi là một doanh nghiệp nhỏ và tập trung vào những thị trường ngách. Nhưng bảo hiểm là một ngành mà ở đó, quy mô là điều tối quan trọng.