#Startup Việt | Vietcetera
Billboard banner

#Startup Việt

Homebase - Startup hiện thực hóa ước mơ sở hữu nhà của người trẻ Việt

Khởi Nghiệp

Homebase - Startup hiện thực hóa ước mơ sở hữu nhà của người trẻ Việt

Homebase là một mô hình khởi nghiệp chuyên cung cấp các kế hoạch đầu tư bất động sản được cá nhân hoá, nơi người mua nhà -- đa phần là Millennials -- trả một số cổ phần sở hữu căn nhà mà họ có thể chi trả được, rồi chuyển vào ở ngay lập tức, sau đó mua số cổ phần còn lại theo thời gian.
Minh Ng
Minh Ng

09 Thg 04