fbview #Tuyển dụng | Vietcetera
Relax Banner
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin

#Tuyển dụng

Thị trường tuyển dụng hậu COVID-19: Phân tích & Dự đoán từ 3 chuyên gia
Thị trường tuyển dụng hậu COVID-19: Phân tích & Dự đoán từ 3 chuyên gia

Giữa trình trạng bất ổn của thị trường nhân sự hiện nay, chúng tôi tìm đến các đơn vị tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam để nghe họ phân tích cũng như đưa ra dự đoán về xu hướng tuyển dụng trong thời gian tới đây.