Trang cá nhân của Chang Vivian tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Chang Vivian
Writer

Chang Vivian

website

Chang vivian là một copywriter/content writer làm việc trong ngành Truyền thông quảng cáo hơn 8 năm.

Xuất thân trung bình, ngoại hình trung bình, thực lực trung bình, tính cách trung bình… nếu Việt Nam cần một nhân vật đại diện cho những người có cuộc sống đại chúng thì có lẽ cô sẽ là ứng...