Vì sao thuyết âm mưu lại cuốn hút? Tâm lý học giải thích | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Vì sao thuyết âm mưu lại cuốn hút? Tâm lý học giải thích

Vì sao thuyết âm mưu lại cuốn hút? Tâm lý học giải thích

Dù rất hoang đường nhưng thuyết âm mưu (conspiracy theory) vẫn thu hút một lượng người cuồng tín và lan truyền đông đảo. Lý do đằng sau sự hấp dẫn của chúng là gì?

Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera.

Tóm tắt

list style type

Nhiều mánh khoé tâm lý được áp dụng để khiến thuyết âm mưu nghe "như thật".

list style type

Một số tính cách đặc thù khiến người ta dễ tin vào thuyết âm mưu hơn.

list style type

Xuất hiện đồng thời với các sự kiện khủng hoảng hoặc phức tạp càng dễ đẩy niềm tin lên cao.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích