Bóc Term: Flat-earther là gì? Vì sao đến giờ nhiều người vẫn tin Trái Đất phẳng? | Vietcetera
Relax Banner

Bóc Term: Flat-earther là gì? Vì sao đến giờ nhiều người vẫn tin Trái Đất phẳng?

Thuyết âm mưu trái đất phẳng (Flat-earther) gần đây đã trở nên phổ biến và gia tăng trong số lượng người tin vào chúng.

Bóc Term: Flat-earther là gì? Vì sao đến giờ nhiều người vẫn tin Trái Đất phẳng?

Bóc Term: Flat-earther là gì? Vì sao đến giờ nhiều người vẫn tin Trái Đất phẳng?

1. Flat-earther là gì?

Flat-earther /ˈflætˈɜrθər/ (danh từ) chỉ những người tin rằng Trái Đất phẳng dẹt như một chiếc đĩa, thay vì hình cầu như khoa học chứng minh.

QUẢNG CÁO

2. Nguồn gốc của flat-earther?

Thuyết Trái Đất phẳng xuất phát từ

Do đó, dù các chuyên gia nhận định Trái đất hình cầu, flat-earther vẫn khẳng định Trái Đất phẳng vì trải nghiệm cảm quan trên Trái Đất của họ mang lại

Tóm lại là, chuyện gì đang xảy ra?

Câu trả lời sẽ được gửi đến Email của bạn vào sáng Thứ Ba hàng tuần. Bổ Não và Miễn Phí, tại sao không?

3. Vì sao flat-earther lại trở nên phổ biến?

Dù bị xem là nhóm

Nhiều người tin Trái Đất phẳng

Bên cạnh đó,

Các nhà sáng tạo nội dung Youtube nổi tiếng như

QUẢNG CÁO

4.  Dùng từ flat-earther như nào?

Tiếng Anh

A: Have you ever heard of flat-earthers before?

B: Yes, I watched the Netflix documentary “Behind The Curve". 

A: So are you still seeing Thanh?

B: Nah, I found out he's a flat-earther.

Tiếng Việt

A: Ê, cậu có nghe về flat-earther bao giờ chưa?

B: Rồi, vừa xem "Behind The Curve" trên Netflix.

A: Em còn hẹn hò với Thanh không?

B: Ôi không chị ơi. Ổng tin Trái Đất phẳng.

#BócTerm là series bóc tem những từ ngữ mới đang thịnh hành cùng Vietcetera.