Xem Video Tạo nên những thay đổi vì tự hào và bình đẳng - Linh Ngô, Director tại ICS Center | Vietcetera
Billboard banner
Tạo nên những thay đổi vì tự hào và bình đẳng - Linh Ngô, Director tại ICS Center

Tạo nên những thay đổi vì tự hào và bình đẳng - Linh Ngô, Director tại ICS Center

38:218296 lượt xem
Đã sao chép
Subscribe to Vietnam Innovators channel: https://www.youtube.com/@vietnaminnovators

Vietnam Innovators Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWrhnsc6CvcosEZ5eC29w_Eo6bhJ-ZOnR

[English description below]

Trong tập tiếp theo của Vietnam Innovators, chúng ta sẽ có cuộc phỏng vấn đặc biệt với Linh Ngô - Giám đốc Trung tâm ICS. Tại cuộc trò chuyện, cùng host Hảo Trần khám phá những hoạt động đầy ý nghĩa của ICS Center trong việc bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng LGBTI+ ở Việt Nam.

Cùng với Linh Ngô, chúng ta sẽ tìm hiểu về các dự án và chương trình của ICS Center qua các hoạt động đa dạng như tập huấn, hội thảo, các khóa học nâng cao năng lực và tăng quyền của các cộng đồng LGBTI+ tại Việt Nam. Chúng ta cũng sẽ khám phá những nỗ lực của tổ chức này trong việc xây dựng mạng lưới và tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội.

Đừng bỏ lỡ cuộc trò chuyện đầy cảm hứng này, nơi chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBTI+ và tạo ra một môi trường đa dạng và bình đẳng hơn.

---

In the upcoming episode of Vietnam Innovators, we will have a special interview with Linh Ngô - Director of ICS Center. In this conversation, together with host Hao Tran, we will explore the meaningful activities of ICS Center in protecting the rights of the LGBTI+ community in Vietnam.

Alongside Linh Ngô, we will delve into the projects and programs of ICS Center through diverse activities such as training sessions, workshops, capacity-building courses, and empowerment initiatives for the LGBTI+ communities in Vietnam. We will also uncover the organization's efforts in building networks and creating positive societal changes.

Don't miss out on this inspiring interview, where we will gain a deeper understanding of the importance of protecting the rights of the LGBTI+ community and fostering a more diverse and equitable environment.

Donate:

● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera
● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

-------------------------------
Nghe bản audio/ Listen to this Podcast on:
► Vietcetera Podcast: https://vietcetera.com/vn/podcast/vietnam-innovators/tao-nen-nhung-thay-doi-vi-tu-hao-va-binh-dang-linh-ngo-director-ics-center-s427
► Spotify: https://bit.ly/VI-Eng-Series-Spotify
► Apple Podcast: https://bit.ly/VI-Eng-Series-AP

--------------------------------
Tải app Vietcetera/ Download Vietcetera Application:
► iOS: https://share.vietcetera.com/Appstore
► Android: https://share.vietcetera.com/GooglePlay

---

You can follow our co-hosts on social media:

Hao Tran
Instagram: https://www.instagram.com/haontran/
Facebook: https://www.facebook.com/haontran/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/haontran/

Miro Nguyen
Facebook: https://www.facebook.com/Miro.NguyenHuu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-cuong-nguyen-huu-miro-24844583/

---------------------------------
Về Vietcetera/ About Vietcetera: https://www.youtube.com/c/vietcetera/...

- Facebook: https://www.facebook.com/vietcetera
- Instagram: https://www.instagram.com/vietcetera/
- Linkedin:
- VN: https://www.linkedin.com/showcase/vie...
- EN: https://www.linkedin.com/company/viet...
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@vietceteraadvice
- Twitter: https://twitter.com/vietcetera
- Email: team@vietcetera.com

© Bản quyền thuộc về Vietcetera
© Copyright by Vietcetera Channel ☞ Do not Reup

#Vietcetera_Podcast #Vietnam_Innovators_EN #vietcetera

Chapter:
00:00 Intro & rapid fire questions
04:49 Road map for the young generation to make a change
08:12 Significant movements of LGBTI in Vietnam
10:36 Environment that the LGBTI community experience discrimination the most in Vietnam
16:45 What challenges are still happening in Vietnam
20:29 The purpose of Vietnam Corporate Pride Network
23:22 Rainbow washing and possible issues coming up
27:07 Amsterdam pride activities
29:09 Are the older generation represented publicly in this LGBTI movement today in Vietnam
31:11 Some takeaways from The Netherland LGBTI activities
32:54 Differences between the LGBTI movements in Vietnam and international environment
35:00 September local pride month activities