A Working Woman: Xuân Nguyễn — Nhà đồng sáng lập của Bánh Mì 362 và Fonos | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

A Working Woman: Xuân Nguyễn — Nhà đồng sáng lập của Bánh Mì 362 và Fonos

A Working Woman: Xuân Nguyễn — Nhà đồng sáng lập của Bánh Mì 362 và Fonos

Vietcetera đã có cơ hội trò chuyện cùng Xuân Nguyễn về hành trình khởi nghiệp của cô với Bánh Mì 362 và Fonos.

A Working Woman: Xuân Nguyễn — Nhà đồng sáng lập của Bánh Mì 362 và Fonos

Yêu thích