A Working Woman - Trang 2 | Vietcetera
Billboard banner
A Working Woman

A Working Woman

series bài viết dành cho những người phụ nữ trẻ đang trong giai đoạn đầu của sự nghiệp và muốn tìm kiếm kinh nghiệm, sự đồng cảm từ những người đàn chị đi trước.

A Working Woman: Bản sắc Trác Thúy Miêu

Truyền Thông

A Working Woman: Bản sắc Trác Thúy Miêu

"Chị sợ hãi quá nhiều thứ trong đời nên chị tập được cách tách một phần bản ngã của mình ra khỏi nỗi sợ," MC, nhà báo Trác Thúy Miêu nói về những cuộc độc thoại của chị. Cùng Vietcetera nghe những câu chuyện đời chỉ Trác Thúy Miêu mới biết.

24 Thg 10