Bạn có phải là một echoist — kiểu người bỏ bê bản thân? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Bạn có phải là một echoist — kiểu người bỏ bê bản thân?

Bạn có phải là một echoist — kiểu người bỏ bê bản thân?

Nếu không phải người ái kỷ (narcissist), liệu bạn có đang bỏ bê bản thân đến mức cực đoan?

Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera

Tóm tắt

list style type

Echoist là kiểu người quên mình vì người khác, đối lập hoàn toàn với ái kỷ (narcissist).

list style type

Ở mức nhẹ, echoism chỉ là sự khiêm tốn, dễ hài lòng, còn cực đoan hơn là lối sống từ bỏ tiếng nói và quyền tự quyết.

list style type

Nguyên nhân có thể đến từ mối quan hệ với người nuôi dưỡng và ảnh hưởng của quan niệm xã hội về giới.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích