Trang cá nhân của a.anh tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
a.anh
Writer

a.anh

a.anh là bút danh của Nguyễn Đức Anh.

Là một “kẻ ngoại đạo” trong ngành truyền thông, a.anh đã có hơn 5 năm “lăn lộn” với nhiều vai trò khác nhau ở các dự án mang đậm dấu hình tuổi trẻ. Trưởng thành từ môi trường Agency với nhiều...