Nữ Công | Vietcetera
Billboard banner
Nữ Công

Nữ Công

Ngày 24 giờ sao sắm thật nhiều vai?

Vì sao xã hội nên tôn vinh người đẹp?

Beauty

Vì sao xã hội nên tôn vinh người đẹp?

Nếu sống ở một thế giới mà không có khái niệm đẹp - xấu thì thật nhàm chán! Người đẹp không chỉ để ngắm mà còn có những tác động không nhỏ lên đời sống xã hội.