#Ngành F&B | Vietcetera
Billboard banner

#Ngành F&B

Society Pass — Tái định nghĩa quan hệ khách hàng và ứng dụng dữ liệu trong ngành F&B Việt

Khởi Nghiệp

Society Pass — Tái định nghĩa quan hệ khách hàng và ứng dụng dữ liệu trong ngành F&B Việt

SoPa là một nền tảng miễn phí cho phép các chủ doanh nghiệp F&B có thể trực tiếp quản lý các đơn hàng trực tuyến. Đối với người tiêu dùng, SoPa cung cấp một nền tảng khách hàng thân thiết, nơi họ có thể tích luỹ hoặc đổi điểm Society (Society Points), với giá trị chung, có thể áp dụng tại bất kỳ nhà hàng/doanh nghiệp đối tác nào.

Vietcetera
Vietcetera

28 Thg 04