Opinion | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera
Opinion

Opinion

Series có ý kiến

AI - Từ huyền thoại ra đời thực

ChatGPT

AI - Từ huyền thoại ra đời thực

"AI (Artificial intelligence, hay trí tuệ nhân tạo) đang thay đổi cách ta thấy, điều ta biết, thứ ta làm, dù những công nghệ này có một lịch sử phát triển chưa thực sự lâu dài." Max Roser.