Opinion | Vietcetera
Billboard banner
Opinion

Opinion

Series có ý kiến

Khi học sinh giỏi bị ghét

Đời sống

Khi học sinh giỏi bị ghét

Khi việc viết 21 trang trong bài thi văn trở thành đối tượng công kích trên mạng, ta nhận ra rằng có quá nhiều tiêu chuẩn và sự đánh giá trên vai những cá nhân có thành tích học tập xuất sắc.