Saving Holiday | Vietcetera
Billboard banner
Saving Holiday

Saving Holiday

Series này bàn về ba vấn đề chính: tổng vệ sinh, tặng quà thông thái, và làm quen với chủ nghĩa tiêu dùng."