Nền Kinh Tế Giới | Vietcetera
Billboard banner
Nền Kinh Tế Giới

Nền Kinh Tế Giới

Nhìn thấu định kiến giới trong nền kinh tế

"Hết Pride Month rồi, cất cầu vồng đi"

LGBT+

"Hết Pride Month rồi, cất cầu vồng đi"

“Hết Pride Month rồi, cất cầu vồng đi” là một câu nói đùa của cộng đồng LGBT khi tháng 6 kết thúc, phản ánh thực trạng mà nhiều người đã quá quen thuộc: Rainbow washing.